нощ с луна и цветен балон с горещ въздух

Тайният смисъл на среднощното бодърстване

В онези тихи часове на нощта, 

когато денят вече се задава по пътеката,

но не е стигнал все още до земята, 

мислите са или злодеи, или творители.

Тогава, 

когато светът край теб сънува, 

ти или се отдаваш на копнежи,

 или на терзания.

И сякаш 

в среднощното бодърстване 

няма златна среда. 

Сякаш 

тогава душата излиза

от всякакви релси и нишки, 

в които така грижливо се стремиш

да я подредиш през деня. 

Нощем тя полита, 

за да ти покаже, 

че ти си много повече неща, 

отколкото си посмял да поискаш за себе си;

Или влиза в онези тъмни тунели –

стряскащи и пълни с твоите си чудовища.

И влезе ли в тях, 

без дори да те пита ще я последваш ли, 

сграбчва ръката ти 

и те въвлича в борба 

срещу собствените ти мисли злодеи.

Защото малките часове на нощта

са именно за това – 

да наденеш крила

на вярата в себе си.

И да пребориш чудовищата, 

които носиш в теб.

И няма златна среда. 

Буден ли си през нощта,

си буден заради самия себе си.

Защото денят е за всичко планувано.

А часовете, в които 

зората още 

не е пресякла прага на твоята земя, 

са за теб самия. 

За вътрешните битки и болки,

За тайната сила на твоето Аз

и за твоите мисли творители.

Защото нощта е най-искреното време.

Време, в което не можеш 

да излъжеш душата си.

И сънят често отстъпва, за да може

още преди да е пристъпил денят

да откриеш пътя 

до собствените си крила.

Споделете публикацията: