В кадър: Заповядайте, моля!

След прозорците е ред на вратите. По-долу ще откриете някои от най-пъстрите врати, които фотоапаратът ми откри из португалските пътечки:) Снимки: Анета Дончева