часовник

Спрялото време

Да хванеш спрялото време в ръце. Да го задържиш, да го огледаш, ти да се огледаш в него и да избереш кога да го пуснеш. За да продължиш. Напред или назад. В днес, в утре или във вчера. Да плануваш, да се вълнуваш или просто да сведеш глава и да помълчиш. Чудиш се какво ли …

Спрялото време Read More »