Като спукан кран на насъбралото се лято

Понякога просто септември се излива в теб

и прелива през крайчеца на очите ти.

Като спукан кран на насъбралото се лято,

като дълго обуздавана стихия,

като… себе си.

 

Тогава спираш да гледаш към вънка на август

и се затваряш в твоя вътрешен септември.

 

Сгушваш се в кръглото на Р-то му,

затваряш очи

и ги оставяш сами да се отмият.

А те рисуват тебе в завоя на рекичките…

 

После ставаш, разгъваш кръглото на Р-то,

заставаш до неговата права чертичка

и решаваш, че все пак там,

в другите букви,

няма да вали.

Споделете публикацията: