бременна жена в червена рокля с ръце на корема

Бременната жена

Бременната жена носи не просто дете в утробата си.

Тя е стаила цяла една вселена в тялото си

и цял космос страхове.

Ще се роди бебе,

но далеч преди то да се роди,

се раждат галактика от въпроси и непознати усещания.

Дискомфорти, които забравяш

в мига, в който усетиш малкото човече в теб

и чести-чести чудения „То добре ли е“,

които траят цяла светлинна година време.

Бременната жена носи не просто дете в утробата си,

тя носи цял един непознат свят,

който тепърва трябва да открие…

и да му даде живот.

Споделете публикацията: